Foto: 
autor nepoznat

Viseći most - aforizmi Milorada Ćosića

1. Tapšao ga je po ramenu dok mu se nije popeo na glavu.
2. „Hoću majko hoću – u Gradsku čistoću“, da pretražim kontejner.
3. Odlepite se od straha pustite ga neka se zalepi za nekog drugog.
4. Stvarnost je utisnuta u njegovu misao i zato je tako mračan.
5. Most pravde često pada u vodu kada mu stubovi istrule od korupcije.
6. Ako izgradimo sve mostove ovde niko neće ostati.
7. Naš most prema Evropskoj uniji je – viseći.
8. Preko mosta slobode svi bi da pređu, ali on se dugo gradi.
9. Moja supruga nema osećaj za opasnost, pa se udala - za mene.
10. Izdali ste svoja uverenja i prihvatili uverenje vlasti.
11. Struka intimna sa vlastima je stručna prostitutka.
12. Istina je veran prikaz okolnosti – bilo stvarnih ili lažnih.
13. Ustav čini jednu zemlju demokratskom, ako nije u izolaciji.
14. Narod je nepoverljiv prema poverljivima - u vlasti.
15. Ako ste u centru pažnje može da vam se zavrti u glavi.

Autor Milorad Č.Ćosić Ćosa dipl.pravnik (na penzionerskoj infuziji)

Komentari

Komentari