Foto: 
autor nepoznat

Zbrka aforizama Milana Pantića

Izučavao je pravo, dok nije skrenuo!

***

Po alarmu se dan poznaje.

***

Tražim bolje cijene, rada!

***

Išao bih s njima na kraj svijeta
da znam da će tamo da ostanu.

***

U goste nam dolaze stranci, a i mi smo zastranili.

***

Ko u meni vidi neprijatelja, mora hitno kod očnog ljekara ili psihijatra!

***

Nisam mogao da biram hoće li se udati za mene.

***

Zalud ćutim, nigdje zlata!

***

Mirna mi je savjest, kad je na spavanju.

***

Daću riječ, ne dam aforizam!

***

Izabrali su novog selektora i tako je krenula kampanja za njegovu smjenu.

***

U pamet se, na čelu je luda glava!

***

Nisam po nacionalnom ključu, autohtoni sam Srbin.

***

Niste dobro prepisali aforizam, zaboravili ste ime autora.

***

Tajkuni su najveće patriote, pokupovaše svu zemlju.

***

Zemlja mi je plodna, gazi je ko stigne.

***

Ako budemo morali svi na kazan,
ja ću na rakijski.

Milan Pantić

Komentari

Komentari