Foto: 
autor nepoznat

Zbrka aforizama Milana Pantića

Pravosuđe je uvijek na strani jačega.

***

Bliskoistočnu krizu bi mogao riješiti samo David sa praćkom.

***

Rušeći zidove stvaramo prostor za sebe.

***

Kaznio me ležeći policajac, a naplatio automehaničar.

***

Ne biti sa njim prijatelj na fejsbuku,
ravno je neprijateljstvu, isto je i biti prijatelj.

***

Gladne ćemo nahraniti, a šta ćemo
sa nezasitim?

***

Srbi razumiju Makedonce, njihov jezik malo manje.

***

Zastidio sam crnca, nikako da pocrveni.

***

Stao mu na žulj, skočilo mi na nos!

***

Povremeno sam uposlen na groblju.
Obećali su da će me primiti za stalno.

***

U CV ne trebate pisati da ste pošteni. Kome takvi trebaju!?

***

Pun je Sajam skupih knjiga pisaca
koji su se jevtino prodali.

***

Konačno je otvoren Prokop, a uskoro će i ulaz u metro.

***

Moj otac nije volio raditi sam, jer sam ja radio sa njime. Sad ja radim sam, jer nema oca da radi sa mnom.

***

Zadnji put smo imali porodični izlazak, kad nam je zagorjela večera.

Milan Pantić

Komentari

Komentari