Satira

1. Uspesi vlasti su neviđeni – zato se i ne vide.

2. Preskačemo lekcije iz istorije, zato stalno i ponavljamo.

3. Mi smo svoji na svome. Na svojoj bedi.

4. Krvnoj slici našeg društva potrebna je demokratska transfuzija.

5. Oni sa diplomom odlaze, a oni sa partijskom knjižicom ostaju.

6. Narod ne spava, nego drema i uživa u boljem sutra.

Autor Milan Pantić

Autor Goran Ivanković

Autor Milan R. Simić

1. Srbija je pravna država - primenjuje diskreciono pravo vlastodržaca.

2. Garanciju za nezavisnost sudstva - izdaje izvršna vlast.

3. Narod je sluđen - kada se sastane ne zna da li se raduje ili protestuje.

4. Sinekura - sahranjuje čast i dostojanstvo.

5. Ako kleknete - da li ćete moći da ustanete

6. Na poslu je smena olakšanje, a na vlasti - katastrofa.

Novac ne dižem iz banke, nemam povjerenja u sebe.

***

Pečem rakiju, nek i drugi uživaju!

***

Grad je oslobođen, u njemu niko
ne živi.

***

Ne stignem da gledam televiziju.
Da nisu povećali pretplatu?

***

Na otvorena pitanja, odgovaram aforizmom.

1. Pred izbore patolozi treba da pregledaju i biračko telo da se vidi da li je živo.
2. U Srbiji gola laž uspešno pliva, jer ima mnogo trenera.

3. I dalje se mnogo krade - znači još nije sve pokradeno.

4. Taj političar je vredan - uvek nosi naramak fraza.

5. Podzemlje je povlašćeno - ne plaća rudnu rentu.

6. Srbija je zapuštena, ali su parazitske privilegije razvijene.

7. Imovinske karte političara su nečitljive za poresku upravu.

8. Vlast pliva u svojim obećanjima, a narod se davi.

9. Kod nas je istina proterana jer ometa - laži.

Autor Milan R.Simić

Pages