Skeptik
Foto: 
Internet Archive Book Images

Skeptik

Geneza

Dete ovog tipa ima ubeđenje da se ljudima u osnovi ne može verovati i da će biti povređeno ako bude lakoverno. Uzroci ovakvog obrasca ponašanja mogu biti različiti. Na primer, uzrok može biti skrivanje nekih tajni od deteta, za koje ono ipak oseća da postoje ili izloženost nasilnom i nepredvidivom ponašanju svojih bližnjih. Rezultat toga je da dete postaje sumnjičavo ili da se ne prepušta bližnjima bezuslovno, zbog zaštite od mogućeg napada.

 

Odnos prema sebi

Kod ovog obrasca ponašanja postoje dve strategije u rešavanju situacija u kojima se skeptik nalazi. U prvom slučaju opasnost se doživljava većom nego što jeste, okolina se doživljava kao neprijatelj i javlja se strah (fobični tip). U drugom slučaju realno postojeća opasnost se ne priznaje (kontrafobični tip). Skeptik nije sumnjičav samo prema drugima, već i prema sopstvenim impulsima, osećanjima, mislima. Zbog toga im se teško prepušta. Nesiguran je u sebe, a kada se oseti ugroženim reaguje s velikim nepoverenjem i snažno se brani. Pre izjašnjavanja ili neke akcije brižljivo odmeri posledice. Stil njegovog izražavanja je takav da ostavlja utisak nekoga ko stalno opominje i ograničava. Zbog nedovoljno samopouzdanja ima potrebu da se veže i potčini nekoj moćnoj i uspešnoj osobi ili instituciji.

 

Odnos s drugima

U novim kontaktima s ljudima skeptik automatski procenjuje da li mu je druga osoba simpatična ili predstavlja opasnost. Pokušava da se prilagodi očekivanjima i zahtevima drugih kako bi bio prihvaćen. Ponaša se prijateljski i lojalno. Uvek ima malu distancu i rado prepušta vođstvo. Stalno je na oprezu zbog straha da ne bude ugrožen. Ukoliko primeti neku opasnost, reaguje na dva načina. Fobični tip se povlači, a kontafobični postaje agresivan. Skeptik svoj strah projektuje ka spolja i to ga može navesti da pogrešno proceni nečije ponašanje kao neprijateljsko. Teško ga je prepoznati u socijalnim interakcijama zbog njegove mimikrije. Bezrezervno poverenje u druge stiče samo kada je apsolutno siguran da neće biti odbijen i povređen. Kada se otvori prema nekome, to očekuje i od druge strane. Ako se to ne desi, oseća se povređeno i razočarano. Ne podnosi kritiku i ljutnju, kao ni savete koji mu se dobronamerno upućuju. Na poslu skeptik je nepoverljiv prema pretpostavljenima i plaši se njihovog agresivnog ponašanja. Kako bi prevazišao takvu situaciju ili se otvoreno protivi nadređenom ili veliča njega i njegove postupke. Ukoliko se razočara u neki autoritet, njegovo podređeno držanje munjevito se preokreće u protivljenje. Na vodećoj funkciji druge radije želi za prijatelje nego za neprijatelje. Ukoliko je njegov tim ugrožen delovanjem ljudi iz spoljnjeg okruženja, samopouzdano pristupa rešavanju problema i solidariše se sa svojim timom. Skeptik sumnjičavo posmatra druge, što drugi loše primaju i doživljavaju ga kao špijuna ili tešku osobu. Ovaj tip ne ostavlja prijatelje u nevolji. Rado se angažuje za ugrožene. Ima izraženu senzibilnost za ono što nije izgovoreno i za ono što se krije u pozadini.

 

Pitanja

Da bi napredovao, skeptik treba sebi da postavi sledeća pitanja:

-      Da li mi zaista preti neka opasnost?

-      Šta je za mene sigurnost?

-      Šta me čini samopouzdanim?

 

Način komunikacije sa skeptikom

Kada primetite da je skeptik zbog nečega uplašen, nemojte ga zbog toga osuđivati, već mu pomozite. Ako se desi da zbog nečega reaguje burno, nemojte odgovarati istom merom. Trudite se da među vama ne postoje neraščišćeni odnosi. Otklonite svaku sumnju koju bi on mogao da stekne i pri tome budite direktni i jasni. Budite pažljivi slušalac kada govori. Otvorenost i iskrenost s njim se uvek isplate.

Nebojša Ignjatović

Komentari

Komentari