Foto: 
autor nepoznat

Variola Vera - drugi put među Srbima

Svi studenti ekonomije znaju za Maltusovu teoriju stanovništva. Ekonomske doktrine su ispit na prvoj godini studija. I pokazuju razvoj ekonomske misli od prapočetaka do danas. Jedna od tih doktrina je i teorija Tomasa Roberta Maltusa, po kojoj svaka životinjska vrsta, uključujući i čoveka, se množi po geometrijskoj progresiji, dok se sredstva za život, posebno hrana, povećavaju aritmetičkom progresijom. Iz navedenih razloga, radi opstanka ljudske vrste, neizbežni su ratovi kao i prirodne katastrofe kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža. Sama teorija je objavljena kroz njegov rad "An Essay on the Principle of Population", odnosno "Esej o principima populacije".
Samo delo je u svojim prvobitnim izdanjima bilo u obliku pamfleta kojima je polemisalo obarajući se Vilijamu Goldvinu koji je, kao svojevrsan predstavnik fiziokratizma smatrao da će tehnologija toliko napredovati da će biti sasvim dovoljno da čovek radi, prosečno, pola sata dnevno, kako bi zadovoljio sve svoje potrebe. Maltus je uporno pokušavao dokazati da, iako će ukupan dobitak porastom stanovništva rasti, neće rasti dobitak po glavi stanovnika, upravo zbog razlike između geometrijske progresije i aritmetičke progresije. U narednim izdanjima, Maltus je dalje razvio svoju teoriju o stanovništvu, kod koje je najveći utisak ostao upravo u razlici u brzini rasta stanovništva i sredstava neophodnih za njegov život. (izvor Wikipedija)

Sama Maltusova teorija polazila je od dve bazične proporcije:
1. Stanovništvo je ograničeno sredstvima za opstanak
2. Stanovništvo konstantno raste ako sredstva za opstanak rastu sve dok porast ne bude ograničen preprekama.

Prepreke se mogu podeliti na preventivne, kao što je moralno uzdržavanje (uključujući i kasno sklapanje braka), zatim "zla" , kao što su abortus, prevencija od začeća, vanbračni seksualni odnosi i prostitucija.
Sa druge strane postoje pozitivne prepreke, kao što su: epidemija, glad, kuga, ratovi i druge manifestacije bede.
Druge manifestacije bede u moderna vremena dobijaju i moderne oblike.
Ovu mračnu doktrinu na snazi imamo kroz ceo srednji i novi vek. Dvadesti naročito. Dva svetska rata, španska goroznica koja je odnela više žrtava nego Veliki rat, Hirošima, Nagasaki, Vijetnam, Černobil, Fokujama truju zemlju i vodu decenijama, klimatske promene, virus AIDSa. Ptičji, svinjski i sad Corona grip…

Moraju nas nekako utamaniti i smanjiti.
I odakle kreće poslednja paranoja. Iz najmnogoljudnije zemlje na svetu, Kine, i iz dovoljno stare Evrope.
Kome smetaju,?
Tradicionalno Rusiji i ljubomornoj Americi. Koja ne može da oprosti Evropi to što je starija hiljadama godina od surovih i sirovih kauboja koji pobadaju zastavu na svoje parče zemlje, Meseca, Marsa ubijajući i gazećii sve pred sobom. I za sobom.
I tada su u karavanima krali vodu jedni od drugi, otimali žene, hranu i viski..
Paranoja u koju lagano tone današnji svet vidjena je puno puta.
A ponašanje stanovništva koje je najpoznatiji pop medju ekonomistima i najgori ekonomista medju popovima ,mračni nam Maltus, dakle, ponašanje ljudi u u demografskim eksplozijama i epidemijama najbolje je opisao Šerbedžija u čuvenoj rečenici iz filma Variola Vera.
- Pič.. je polni organ, a piz.. je karakterna osobina.
Nekako mi ovih dana svi kupci testenine, konzervi i toalet papira liče na „onu“ stvar.

Autor Slađana Belko

Komentari

Komentari