Foto: 
Autor nepoznat

TLO

Imajući u vidu da su se našli na visokoj drugoj poziciji na nedavno završenoj Hip Hop mreži, TLO je ekipa koja je učešćem na tom takmičenju stekla mnoštvo novih fanova, a njihov veličanstveni stil još veću popularnost. U glasu se oseća sigurnost i volja, a tekstovi su stecište inovacije, impozantne šeme rimovanja i dovitljivosti.

Članovi ekipe su Džubox i Schollym. Grupu su zvanično formirali 2010. godine. Kada se osvrnemo na igre rečima i na njihovo preferiranje multis rima, logično je da je pažnja koja im se upućuje u poslednje vreme sasvim opravdana i očekivana. Kada se lepo sroče, jedinstvenost i rečitost u tandemu na savršen način opisuju nečije veštine i samim tim će veoma lakše doći do izražaja i do uha slušalaca.

U njihovim ostvarenjima se jasno može uočiti i nastojanje da iscede svaki delić inspiracije kako bi samo svojom kreativnošću, timskim radom, energijom i znanjem sazidali zdanje u vidu pesme koja će pokupiti pohvale i simpatije na području hip hopa. Ako pomno sagledamo njihov način dostavljanja stavova i reči narodu, percipiraćemo da ulažu mnogo napora i vremena za napredak svoje priče.

Na priloženom linku možete poslušati pesmu sa kojom su osvojili drugo mesto, ali i takođe da pažljivo ispratite tekst iste koji se nalazi u sklopu video klipa.

Aleksandar Ignjatović

Komentari

Komentari