Foto: 
autor nepoznat

Opančar agencija javlja - O odlivu mozgova koji prelazi u cirkulaciju mozgova

„Nama nije problem, a nije problem ni jednoj zemlji, kada pričamo o odlivu mozgova sam odliv mozgova. To može da bude i dobro za jednu zemlju. Dok god vi uspete, kao zemlja, da taj odliv mozgova pređe u cirkulaciju mozgova.“, reče mandatarka za sastav i buduće Vlade, Ana Brnabić, u razgovoru sa Džonom Jovanovićem, direktorom Kancelarije Američke razvojne Agencije, upravo otvorene u Beogradu kao rezultat nedavnih Vučićevih vašingtonskih razgovora.

Kažu – ko shvati razumeće, ja nisam, a da li je gospodin Jovanović to shvatio, ostaje da se vidi.

Ima u psihologiji jedan pojam – poznat kao Daning-Krugerov efekat, po kome neobučene osobe koje imajuiluziju superiornosti”, rangiraju svoju sposobnost iznad proseka, mnogo više nego što ona zapravo jeste.“ Ja nisam ni psiholog ni dijagnostičar, pa ću ostati kod pravne terminologije – da postoji osnovana sumnja da Anu Brnabić žestoko drma Daning-Krugerov efekat, jer u njenom slučaju postoje sve pretpostavke za takvu dijagnozu.

Nije pomenuti pojam nužno povezan sa fakultetskom diplomom – mnogo je takvih koji sebe precenjuju, ali je činjenica da je kod onih drugih to češće izraženo, valjda zbog kompleksa koji osećaaju, pa s tim u vezi i potrebom da dokazuju suprotno, a posebno je to izraženo kod onih koji su se sticajem okolnosti našli na položajima i funkcijama gde bi po prirodi stvari trebali da imaju nekakvo pretpostavljeno obrazovanje. Otuda i pojava, koja se otela pa uzela maha, da svi nedoškolovani koji su se našli na nekakvim funkcijama – a danas je mnogo takvih, moraju da imaju i nekakvu fakultetsku diplomu, pa je i većina takvih diploma krajnje sumnjivog porekla.

Ja se neću ovde baviti time u koju u od pomenutih kategorija spada diploma Ane Brnabić – da li je ona ranga koji piše u njenoj biografiji, ili se radi o nekoj vrsti dopisnog kursa kakvih je mnogo po svetu (onaj koga to više interesuje neka pogleda tekst „Krš fakultet, krš premijerka” – portal Direktno, 5.2.2020), ali ću konstattovati činjenicu da te njene diplome ovde nisu nostrifikovane, kako bi – po zakonu, mogle da budu priznate i na odgovarajući način rangirane, jer da jesu ne bi ni bilo potrebe da se o njima raspreda i što ću konstatovati činjenicu da Ana Brnabbić često praktikuje jezičke konstrukcije tipa – „odliva mozgova koji prelazi u cirkulaciju mozgova“ ili „ja ne razumem...kako da razumem“, valjda zbog svega ovde rečenog, pa de se vratim na suštinu – pretpostavljeno značenje „odliva mozgova koji prelazi u cirkulaciju mozgova.“

 Za pretpostaviti je da je Džon Jovanović, direktor Kancelarije Američke razvojne Agencije u Beogradu, u razgovoru sa premijerkom postavio i pitanje sa kim će on ovde da radi poslove zbog kojih je došao, a verovatno je raspolagao i podatkom da iz Srbije mesečno ode preko 4.000 uglavnom mladih i školovanih ljudi, pa mu je premijerka poturila za razmišljanje konstrukciju o „odlivu mozgova koji prelazi u cirkulaciju mozgova.“ I dok gospodin Jovanović razmišlja o toj konstrukciji da se i mi pozabavimo šta bi ona mogla da znači.

Iako ne postoji validna analiza kvalifikacione strukture mladih ljudi koji u tolikom broju napuštaju ovu zemlju, za pretpostaviti je da su to uglavnom redovno školovani kadrovi, jer zašto bi oni sa raznolikim instant diplomama odlazili kad je ovde za njih danas obećana zemlja. Ali gospodin Jovanović sigurno neće tako razmišljati – u to se bar bolje razumem i od Ane Brnabić, i od Zorane Mihajlović koja za sada još  uvek ovde radi na tim poslovima, pa i od njihovog šefa koji javno na sred televizora za široke narodne mase crta trase budućih magistralnih koridora kroz Stbiju, jer sam svojevremeno imao tu sreću da radim – kao pravnik, u okviru stručnih timova na ugovaranju tih poslova, u Energoprojektu – tada velikoj jugoslovenskoj firmi koja je bila rangirana na sedmom mestu u svetu po obimu investicionih radova u inostranstvu.

Mi, kad smo po Africi ugovarali poslove izgradnje naftovoda, željezara i ostalih velikih investicionih objekata – a gospodin Jovanović je ovde zbog takvih poslova došao, morali smo da vodimo računa o ključnom momentu – kaalkulaciji posla, a ona podrazumeva postojanje upravo ovih odlazečih kadrova, a ne  onih sa članskom kartom SNS-a, jer vi ne možete preko okeana da dovozite te kadrove – a njih će trebati na hiljade, već samo ključni rukovodeći kadar. Sve drugo ne staje u kalkulaciju posla.

Na drugoj strani, kad premijerka  govori o odlivu mozgova koji prelazi u cirkulaciju mozgova, ona ne može drugo da misli do da će odlazeće kadrove uspešno zamenjivati ovi ostajući kadrovi – a možda i ovi iz migrantskih kampova, jer i to je jednom prilikom na najvišem mestu rečeno, tako da bi to bila ta cirkulacija mozgova, ali siguran sam da gospodin Jovanović tako ne misli, jer to nije ništa drugo do cirkulacija kvaliteta u kvantitet.

 

Dragiša Čolić

Komentari

Komentari