Foto: 
autor nepoznat

Opančar agencija javlja - Operacija "Telekom"

Definicija pojmova:

-  Telekom - Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd. Država Srbija je vlasnik 80% akcija Telekoma a preostalih 20% je Telekom sredinom 2011. godine otkupio od grčke firme OTE koja je vlasnik tih akcija bila od 1997 godine, tako da je Telekom time postao 100% domaće preduzeće, a pošto je država Srbija većinski vlasnik sa 80% kapitala, Telekom je Državno preduzeće – dakle akcionarsko društvo čiji je većinski vlasnik država Srbija, a pošto je država – po Ustavu, u vlasništvu svih građana Srbije i Telekom je preduzeće u vlasništvu svih građana Srbije.

-  Isplata dobiti – akcionari (u ovom slučaju građani Srbije) imaju pravo na isplatu dobiti  (član 183. Zakona o privrednim društvima – dalje ZoPD).

-  Dobit se isplaćuje putem dividendi (član 271. ZoPD).

-  Ograničenja plaćanja akcionarima - Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala (Član 275. ZoPD).

I tu dolazimo do problema: Akcionarima (građanima) se isplata dobiti ne vrši već dve godine, a niko im ne govori koji su razlozi za to. Građani sumnjaju (opravdano) da je to zbog investicija koje nezavisni eksperti ocenjuju kao nerazumne, dok Telekom tvrdi suprotno – da time osvaja tržište i investira u budućnost, ali to tvrdi paušalno, a ne na bazi javno objavljenih finansijski i tržišnih pokazatelja koji bi mogli biti predmet bilo čije ozbiljne analize – do njih samih! Građani traže odgovore, što je njihovo i legitimno i legalno pravo.

A nerazumne investicije o kojima javnost bruji su:

-  Kupovina marginalnog kablovskog operatera Kopernikus čiju su tržišnu vrednost eksperti procenjivali na oko 10 miliona eura za 195 miliona eura, da bi potom bivši vlasnik – srećni dobitniik, od tih para za 180 miliona kupio dve televizije sa nacionalnim frekvencijama – tv Prva i tv O2  (sada B92) koje su sada programski pod kontrolom SNS-a.

-  Isto je urađeno i sa kablovskim operaterom Radijus vektor – bio sam godinama njihov zadovoljni korisnik, koji je kupljen za 110 miliona eura (procenjena tržišna vrednost 4,5 eura) da bi potom od tih para bivši vlasnik pokupovao druge tv provajdere koji nisu „slušali državu“ i koji su naravno odmah nakon toga taj svoj greh ispravili kroz izmenu svojih emisionih programa. Zvuči jednostavno: parama Telekoma – dakle parama građana Srbije, Država je disciplinovala nepoćudne medije koji nisu pratili njenu medijsku politiku, kao što to čine tv Pink, Tv Hepi, Stiudio B, Informer, Dnevni telegraf, Alo ... Prema podacima koje iznosi potpredsednik Napredne stranke Miroslav Aleksić, koji je zbog toga protiv odgovornih lica podneo i krivičnu prijavu, Telekom je na te „investicije“ potrošio oko pola milijarde eura i doveo sebe na ivicu bankrotstva.  

-  Sličan scenario desio se i sa kupovinom Kurira koji zna da bude nezgodan, pa je Telekom taj problem rešio vanrednom investicijom – bespovratnim zajmom od 10 miliona eura izvesnom građaninu Žeželju (naravno pristalici vladajuće SNS stranke), koji za te pare kupuje Kurir, koji potom postaje jedno od najodanijih glasila vlasti.

Razumno je pretpostaviti da Telekom (Država – iliti Građani) nisu tolike pare dali novim vlasnicima „na lepe oči“, ali se ti aranžmani naravno ne saopštavaju.

Opozicija zahteva formiranje nezavisne stručne komisije koja bi ispitala takvo poslovanje Telekoma, ovi (Država) to odbijaju.

Opozicija zakazije konferenciju za štampu ispred Telekoma – pojavljuje se lik koji se pretstavlja kao „Direktor za ljudske resurse“ (kako to moderno zvuči – mi smo to nekada u velikim firmama u kojima sam imao čast da radim, zvali šef kadrovske službe, jer po prirodi stvari nije on sa tog radnog mesta odlučivao o kadrovskim rešenjima već mi kao direktori, a on je bio samo neko ko je izvršavao naše odluke – ne verujem da se tu nešto danas promenilo).

Bilo kako bilo, „Direktor za ljudske resurse“, Draško Marković mu je ime, za koga će se kasnije ispostaviti da je kao većina njih poreklom iz Radikala sa platom od, kako sam negde pročitao, preko 400.000 dinara mesečno (koliko li imaju oni pravi direktori) i onako radikalno rasteruje društvo – čupa mikrofone, izguruje pretstavnicu opozicije koja komunicira sa novinarima po predmetu konferencije za štampu ...

Ovde stajem, jer čujem da je nastavak utakmice zakazan za danas u 13 časova na istom terenu – na javnoj površini ispred javnog (državnog – građanskog) preduzeća Telekom.

 

* * *

Današnje okupljanje bilo je znatno brojnije nego juče. Primećeni su i naoružani organi reda – koje uniformisani, koje u civilu, ali nisu intervenisali. Nije se pojavio ni ratoborni „Direktor za ljudske resurse“ Telekoma. Marinika Tepić je na samom početku pokazala izvod iz katastra, koji je kako kaže jutros izvadila, iz koga se vidi da je ovaj prostor (isti onaj od juče) javna površina i da nije dat na korišćenje Telekomu. Potom se obratila javnosti, iznoseći relevantne podatke koji se odnose na aferu Telekom.

Ono što mene posebno fascinira je to da je ova pljačka toliko otvorena i lako dokaziva, da se stiče utisak da vlast to sada radi potpuno otvoreno, plasirajući potom svoju istinu preko režimskih medija – da je Marinika Tepić strani plaćenik koji to radi iz konkurentskih razloga u korist neke strane kompanije i sl. Državna revizorska agencija koja je po zakonu dužna da vrši kontrolu državnih preduzeća ćuti, Tužilaštvo ćuti, Ustavni sud već godinama – od kako su dobili sudijske toge, ne obavlja svoju funkciju – i oni su kao svoj odgovor odabrali ćutanje.

Ono što ohrabruje to je da su među okupljenima danas viđeni i neki od uglednih građana – akademik Dušan Teodorović, poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks i drugi. Akademik Teodorović izneo je i svoj lični predlog – ako u roku od mesec dana Telekom ne izađe u javnost sa relevantnim podacima, pokrenuće inicijativu za bojkot svih Telekomovih usluga.

                                     

* * *

 

Zaključak – To je ta investicija za budućnost o kojoj govori Telekom. Država hoće da ovlada celim medijskim prostorom i da preko tih medija plasira ovom zaluđenom narodu svoju istinu, a oni im u nedostatku drugih informacija veruju. Tako posmatrano, za državu – i sve one koji od ovakve države žive, to i jeste najvažnija investicija – investicija u očuvanje vlasti, pa se u tom cilju ne samo ne pita za cenu, već se plasiraju i najveće gluposti, u stilu: „Što se tiče pomoći dobrodošli su svi, hvala im neka dođu, samo da pomognu svojoj zemlji a ne da kritikuju svoju zemlju koja je desetostruko ili dvadesetostruko uspešnija od zemalja u kojima oni rade, a te nam zemlje oni hvale“ (Predsednik Vučić povodom ponude naših lekara iz dijaspore da pomognu u borbi protiv korona virusa). Naši lekari, kako je poznato, rade u najrazvijenijim zemljama Zapada „od kojih smo  mi desetostruko ili dvadesetostruko uspešniji“, a tamo su plate deset ili dvadeset put veće nego kod nas! Pa gde su rezultati tih uspeha – o tome naši zemljaci ne smeju da govore. Da dođu da, ali da govore o tome – ne, i zato je bolje i da ne dolaze.

 

* * *

Stalno dopisujem ovaj tekst, ali morao sam da se osvrnem i na konferenciju za štampu koju je organizovao Telekom, očigledno u nameri da svojoj publici objasni nečasne namere one druge strane  i tu ću samo dve stvari pomenuti.

- Izlaganje Vladimira Lučića da će Telekom posle ovih investicija koje su predmet napada one druge strane, 2023. godine vredeti preko 4 milijarde eura – prvo, ovo je tek 2020. godina i pod pretpostavkom da Telekomu bude dozvoljeno da i dalje radi ovako kako radi, ta svetla budućnost treba da nastupi tek za tri godine  i drugo, on ne reče koje su garancije da će im to biti i dozvoljeno.

- A što se tiče izlaganja generalnog direktora Telekoma Predraga Ćulibrka, na očigledno izrežirano pitanje novinarke Kurira – što je očigledno postala uhodana praksa ovih na vlasti, uz prethodnu napomenu da kad je reč o pravu, više verujem Jelisaveti Vasilić, bivšoj karijernoj sudiji, od inženjera koji tumači pravne norme – a upravo je on od te teze gospodin „ulibrk i počeo u nameri da „pobije“ stavove Jelisavete Vasilić. Elem, gospodine Ćulibrk, nije sporno da je Telekom akcionarsko društvo, a pitanja o akcionarskim društvima regulisana su Zakonom o privrednim društvima a ne Zakonom o javnoj svojini. A pošto nije sporno ni da je država vlasnik 80% akcija Telekoma, dakle i većinski vlasnik, ostaje još samo pitanje ko je vlasnik ove države – narod ili SNS koji je uzurpirao svu vlast u državi.

 

Dragiša Čolić, 13-14.08.2020.

Komentari

Komentari