Foto: 
Ian Page-Echols

Uputstvo za novinare

3 minuta sa Aleksandrom Vučićem

(Uputstvo za novinare).

Gospodine Vučiću, vi ste otvoren i pragmatičan političar kome je dobrobit Srbije na prvom mestu. Naše čitaoce (gledaoce, slušaoce) interesuju odgovori na konkretna pitanja. Naša pitanja su konkretna i izuskuju iste takve odgovore, Da ili Ne i cifre, u prvoj fazi. U drugoj, imate mogućnost i vreme  da obrazložite sve navedeno.

Da li ste vi čovek koji drži datu reč?

Da                           Ne

Da li ste otkrili, procesuirali i uhapsili počinioce incidenta koji su prekinuli utakmicu Srbija-Albanija ili bar jedno od ove tri mogućnosti?

Da                           Ne

Koje?

Otkrili                    Procesuirali                         Uhapsili

Da li ste tražili od Nemačke da povuče priznanje okupirane teritorije na jugu Srbije, poznate i pod imenom „Kosovo i Metohija“?

Da                           Ne

Da li ste postavili čelnicima EU uslove za ulazak Srbije u tu strukturu?

Da                           Ne

Koliko je koštala vojna parada?

-10.000€               -100.000€             -1.000.000€         -10.000.000€

Da li koristite princip reciprociteta u odnosima sa stranim državama?

Da                           Ne                                          Kada mogu

Kada možete, sa kojim državama?

A                             B                                             C                                             D             ...

Da li imate kontakte sa opozicijama u zemljama EU?

Da                           Ne                                          Poneke

Znajući da zločini protiv čovečnosti ne zastarevaju, da li ste tražili u UN priznanje genocida nad srpskim narodom tokom II Svetskog Rata od strane hrvatskih fašista?

Da                           Ne

Da li ste sami izabrali ekipu ministara koji su u vašoj vladi?

Da                           Ne

Kojim ste se kriterijumima vodili u odabiru ministara Velimira Ilića i Bratislava Gašića, na primer? Odgovorite nam kao na sastanku za radno mesto.  Sa po 3 reči za svakoga od njih dvojice, koje su njihove dodatne vrednosti koje ih čine izuzetnim u vašim očima, kao poslodavca?

1.

2.

3.

Rekli ste nam da je od dolaska na vlast vaše ekipe zaposleno više desetina hiljada građana u Srbiji. Recite nam koliki je broj zaposlenih na određeno, a koliki na neodređeno vreme i koliki je broj od istih zaposleno u proizvodnim zanimanjima?

-1000                     -10.000                 -100.000

Koliko je građana izgubilo radno mesto od dolaska vaše ekipe na vlast?

-1000                     -10.000                 -100.000

Da li ste za vreme vašeg boravka u Londonu 1988. navraćali u bilijar salu hotela kod Gdin-a Jovanovića?

Da                           Ne

Politika stezanja kaiša, ni u jednoj od država u kojoj je primenjena nije donela željene rezultate, ističe većina evropskih analitičara: Grčka, Španija, Portugal, Irska, Slovenija, Kipar, Italija. Da li imate plan B za izlazak iz krize?

Da                           Ne

Kada računate da ga aktivirate?

2015                       2016                       2017                       2018                       Kasnije

Vi ste kritikovali vlast dok ste bili u opoziciji i bili ste svesni situacije srpskih finansija, kao i posledica svetske enomske krize pre nego što ste prihvatili mesto premijera na određeno vreme. Da li snosite odgovornost za sve što ste odlučili ili zaboravili da odlučite od dolaska na pomenuto mesto do danas?

Da                           Ne

Mere konsolidacije, bez dodatnih mera, po analizi fiskalnog saveta nisu dovoljne da Srbija ne bankrotira. Do proleća 2015. će nove mere morati da podrže ove poslednje. Možete li samo da ih imenujete bez obrazloženja za koje ćete imati vremena na kraju razgovora?

1.

2.

3.

4.

5.

Pitanje iz Srbije - Da li postoje rešenja za nezaposlene od preko 50 god. Imenujte ih u par tačaka, a obrazložićete na kraju razgovora.

1.

2.

3.

4.

Pitanje iz Srbije - Živim sa 30.000 dinara mesečno sa suprugom koja ne radi i sinom koji je student. Da li mislite da mogu da preživim do kraja 2014?

Da                           Ne

 

Pitanje iz Srbije – Imam 25 god. Master iz istorije na filozofskom fakultetu i želim da znam, po vama, kada bih mogla da dobijem posao u Srbiji?

2015                       2016 do 2018                      od 2018 do 2025                nikada

Dli ćete se kandidovati u sledećem mandatu

Da                           Ne

U emisiji teška reč od 12.102014 ste izjavili: „Istog sekunda dajem ostavku ako konsolidovani deficit BDP bude veći od 3.50%. Fiskalni savet je objavio izveštaj za septembar 2014 i deficit BDP-a je 7.6%. Da li se držite date reči?

Da                           Ne

 

Da li planirate operaciju usana?

Da                           Ne

A sada, u drugoj fazi  imate neograničeno vreme da nam kažete nešto više o svemu onome što interesuje ili  NEgrađane Srbije: koliko spavate, koliko radite, koliko puta preko dana razgovarate sa svojim bratom, o finansijskim teškoćama vaših roditelja nakon smanjenja penzija, o spavanju na itisonu ...  I da obrazložite gore rečeno!

Bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla.....bla........................

...............................bla...................................................bla...............................................

Dragan Pajović

Komentari

Komentari