Gost portala

Portal vrlo konkretno neguje duh slobodne razmene ideja i mišljenja. 'Gost portala' je samo jedan od mnogobrojnih načina da se to i postigne. (foto: Gerd Altmann)

U poznato, ili u nepoznato ?

Dragi čitaoci,

Dobro mi došli.

Ima čitalaca koji pronađu moj kontakt i obrate mi se s ličnim pitanjem. Na neka od tih pitanja mogu da odgovorim, na neka ne mogu. Svakako da ima mnogo više onih koji bi takođe želeli da postave pitanje vezano za svoje probleme i okolnosti, ali ne znaju kome i kako da se obrate. Zato smo odlučili da otvorimo ovu rubriku, gde će adresa na koju možete da pošaljete svoja pitanja biti javno dostupna, kao i odgovori.

"Štedljive sijalice „Luča mikrokozma,“ napajaju se na vašu božansku suštinu, koliko duše – toliko vati. Zlatne ruke Mandušića Vuka, samo za vas, bacile pušku ubojtu i heklale ove prelepe futrole za Vaš mobilni telefon!"

Strah u Toskani

Šta ako grešim u svemu što pomislim? Silno grešim u želji da ne pogrešim? Šta ako su mene lagali da se dobro dobrim vraća? Šta ako sam zaboravila da isključim peglu?

Sa glogovim kolcem se ide u Brisel

Dragana Stanisavljević

Seljačina se strahom hrani.

Izlazak iz ekonomske krize

Evropska ekonomija ne uspeva da nađe dovoljno «daha» za izlazak iz krize. I to potvrđuju predviđanja evropske komisije: evropska ekonomska zona i dalje trpi krizu usled političkih grešaka svojih lidera.

Prosek čekanja na posao u Srbiji je oko četiri godine. U Srbiji se zaposlenje najčešće i najlakše dobija preko političkih i rođačkih veza. Na stručnost i profesionalnost obraća pažnju samo četiri odsto poslodavaca.

Nisam prihvatao činjenicu da će auto biti član porodice.

Tempirano zamajavanje

Dok nam MMF kroji sudbinu i postrojava ministre, dok radikali čekaju Šešeljev povratak, mediji nas orkestrirano podsećaju na ratovanje i poručuju da ništa nije važnije od mira. Hvala Vučiću što nas je i od rata spasao.

Pages