Satira

Razlike su naizgled neznatne, no veoma duboke i vrlo zanimljive.

Razlike su naizgled neznatne, no veoma duboke i vrlo zanimljive.

„U poslovnom okruženju osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Kreativnost, inovativnost, motivisanost, informisanost...” (iz seminarskog rada na temu ljudskih resursa).

Bila sam zadovoljena i nenormalno gladna. U kuhinji su se krčkala jaja.

Dok je neprijatelj zbunjen da se uvali još jedna patka, da bi se potvrdio status 'udarača patke'.

Uputstvo za mlade članove

Pravi Srbin ne zna za pasivnu agresiju. To se u srpskom jeziku zove podjebavanje.

Ako nije neki velikan nekog prošlog vremena dao jasnu definiciju nečega to nešto ne treba da postoji, jer ga nema u citatima, ili u parafrazama ranijih delatnika uma.

− Sunce ti jebem, još mu samo štafetu nisu nosili.
− Još i to da vidimo, pa da umremo.

Krvavim rukama udarala je o oštru ivicu betonske staze gde je ležala.

Pages