Društvo

Dragi gledaoci, dobrodošli! Hajde da pogledamo šta rade naši ukućani!

Ako uporedimo život u Srbiji sa životom u razvijenim zemljama, „debelo Ja“ varira od onog zaista debelog do anoreksičnog.

Zaokružićemo dobro poznat broj, a onda ćemo se vratiti kući bez ikakvog osećaja.

Još je sve moguće dok je života, duha i volje. Vere u čoveka i ljude bolje od ovih koji se reklamiraju, poziraju, prozivaju.

Sadašnja vlast predstavlja poslednju sekundu umirućeg pacova

Sasvim je blizu trenutak, kako se izbori približavaju, da poput nekih zemalja u kojima postoji kult falusa, ovde bude uspostavljen kult Suficita. A i ovo danas, stvorili su ovakvim kako jeste i njime i dalje upravljaju učesnici nekih prethodnih ratova, to nikako ne bi trebalo smetnuti sa uma, Suficita mi mog.

Njima je bitno da se ide napred, s toga u nazivu stranke stoji reč „napredna“.

Sve je više pacijenata koji se u magnovenju grčevito hvataju za tu usranu slamku koju im dobacuje okrutni vlastoljubivi Minhauzen i te kako svestan u kakav se poduhvat upustio.

Ne idu tama i svetlo jedno kroz drugo, pa bilo sa koje strane da dolaze. Potiru se i gase se međusobno i onda nema ničeg ni tamo ni vamo, ni nigde.

Da je politika kod nas još uvek božanska kategorija, a ne ovozemaljska i svetovna, govori nam mnoštvo primera iz naše običnoživotne prakse.

Pages