Društvo

Marija Dedović

Iskrenost sa kojom deca gledaju oko sebe je râvna koja vodi do Stvaraoca.

Ego želi slavu, uspeh, status i da bude po svaku cenu negde zapisano ime i prezime njegovog vlasnika, zato je i željan prevelike moći, jer kada ne bi bilo toga, osoba bi bila u raskoraku sa željama sopstvenog ega i stvaranja koji bi bio ogoljen i vidljiv svima.

Građani se ljute, što svako ne može da dobije po bar 100 koverti. Sakupljači koverti ne posustaju, nada poslednja iščezava. Ko rano urani, tri koverte ugrabi.

Dragi gledaoci, dobrodošli! Hajde da pogledamo šta rade naši ukućani!

Ako uporedimo život u Srbiji sa životom u razvijenim zemljama, „debelo Ja“ varira od onog zaista debelog do anoreksičnog.

Zaokružićemo dobro poznat broj, a onda ćemo se vratiti kući bez ikakvog osećaja.

Još je sve moguće dok je života, duha i volje. Vere u čoveka i ljude bolje od ovih koji se reklamiraju, poziraju, prozivaju.

Sadašnja vlast predstavlja poslednju sekundu umirućeg pacova

Sasvim je blizu trenutak, kako se izbori približavaju, da poput nekih zemalja u kojima postoji kult falusa, ovde bude uspostavljen kult Suficita. A i ovo danas, stvorili su ovakvim kako jeste i njime i dalje upravljaju učesnici nekih prethodnih ratova, to nikako ne bi trebalo smetnuti sa uma, Suficita mi mog.

Pages