Politika i društvo

Pogled levo, pogled desno, tesno je. Pretesno, čini se. Uska haljina, kaput stego, pa ne da da se diše. Ni udaha, ni izdaha, ničega baš. Vakuum, milina jedna. Banda koja nameće svoja pravila i dalje kinji i troši što nije njihovo.

Zato nisam ništa govorio dok su me tukli, iako su mi sve uzeli, znao sam da smo ih pobedili. Platili smo svi veliku cenu za slobodom. Moja generacija je neće videti, ali ovi sledeći balavanderi sigurno hoće.

Kada Srbija ne koristi svoje prirodne, zemljišne resurse, povoljan odnos raspoloživih površina po stanovniku i zaposlenih u poljoprivredi ne možemo ni očekivati bolje rezultate.

Moderna vremena u tranziciji, a i šire, teško se prevazilaze ako čovek nije na nečemu. Posebno je poznata stvar da čovek koji nije ni u čemu mora biti na nečemu. To nešto može biti koješta, ali u skladu sa finansijskim stanjem tranzicionog gubitnika to su, uglavnom, cigarete, bensedini i pivo.

"... Na globalnom planu, neoliberalizam funkcioniše kao neskriveni imperijalizam, koji isključivo zarad profita, ruši suverenitete nezavisnih država, izaziva međunarodne krize i ratove, instalira marionetske režime u službi krupnog kapitala..."

Kada ono što je nenormalno postaje sasvim normalno? Ili kada ono što je oduvek bilo normalno, postaje nenormalno? Ili je normalnost ono što nenormalni misle da je normalno?!

“Nažalost, svakim danom, sve se više pokazuje da odgovorni u ovoj, nesrećnoj, državi nemaju ni časti ni obraza. Baš niko od njih, jer su svi aktuelni u nekom trenutku bili vlast i apsolutno ništa nisu uradili, za narod. Čast se gubi jednom, a ako izgubiš obraz, možeš da okreneš drugu stranu.“

Smrskana sujeta nije isto što i smrskana lobanja.

Možda je jedan čovek koji sve zna i sve vidi, i ovo shvatio kao rešenje, pa proces Oterivanja ubrzava, dok mu ne istekne mandat!?

Kompletan poljoprivredni sistem u tržišnim uslovima nije uvek dovoljno jasan. Tržište treba da bude osnov, a ne monopolističko ili tajkunsko mesto gde se ubacuju velike sume novca, što vrlo često kod nas izaziva restriktivnu praksu i monolističke tendencije.

Pages