Mesta i sudbine

Njegova jedina mogućnost širenja bile su reči, sejanje ideja o neprolaznom.

Toga dana, u zakazano vreme stigli su do restorana gde su upravo ulazili gosti.

Pojavila se suza u oku deda Đuri i nastavio je dalje, ne mogavši više da gleda.

Pisano na šesnaestu godišnjicu smrti Margite Stefanović Magi, 18.septembra 2018.godine u strašnom Čačku.

Na početku svega je mit, isto je i na kraju.

Ta ljubav je nemoguće učinila mogućim.

Jedan stanovnik je svaki dan prelazio granicu na svom starom biciklu...

Trebalo je, dakle, da ode pod zemlju, da bi nam konačno postala zemljakinja.

Naći ćeš neku devojku sa kojom ćeš sve to imati, porodicu, decu...

-U teškom je stanju, izvinite moramo da požurimo.-

Pages